Forældre

Når man som forældre vælger at have sit barn i Skovbørnehaven Skovlyset, må man indstille sig på et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde om barnets trivsel og hverdag, for på den måde at sikre og understøtte barnet i en positive udvikling.

Det er vigtigt for os at I føler jer trygge og har lyst til at være i Skovlyset, det smitter nemlig af på jeres børn. Når I kommer om eftermiddagen er I altid velkomne til at tage en kop the/kaffe og hænge lidt ud. Det giver jer en mulighed for at opleve jeres barn sammen med dets venner, jeres barn for mulighed for at vise frem og vi får alle mulighed for at mødes og give hinanden en god afrunding på dagen.

Da vi er en puljeinstitution har vi ikke tilgang til alle de kommunale ydelser. Det betyder at forældre må byde ind med arbejdskraft, alt efter evner og interesser. Det kan være PR, bygnings vedligeholdelse, planlægning og deltagelse i arrangementer, indkøb mm.

For at vores hverdag med børnene kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning at aftaler ang. mødetider, afhentning, ferie og fridage overholdes.