Forventninger

Når man som forældre vælger at have sit barn i Skovbørnehaven Skovlyset, må man indstille sig på et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde om barnets trivsel og hverdag. Det indebær at begge parter, personale såvel som forældre tager egen praksis til revision, for på den måde at sikre og understøtte barnet positive udvikling. Det betyder helt konkret at dialogen om barnet skal være ærlig og direkte.

Derudover har organiseringen med gruppemøder hver 2. måned, en stor betydning for det gensidige samarbejde. Både personale og forældre forventes at deltage, for på den måde at byde ind med erfaringer, observationer og debatter der kan skabe et godt børneliv i Skovlyset. Desuden er det en mulighed for at skabe et netværk og sparrings gruppe for forældrene.

Da vi er en puljeinstitution har vi ikke tilgang til flere af de kommunale ydelser. Det betyder at forældre må byde ind med arbejdskraft, alt efter evner og interesser. Det kan være PR, bygnings vedligeholdelse, planlægning og deltagelse i arrangementer, indkøb mm.

For at vores hverdag med børnene kan fungere bedst muligt, er det en forudsætning at aftaler ang. mødetider, afhentning, ferie og fridage overholdes.