Dagligdagen

Hverdagen I Skovlyset består af genkendelighed og faste rutiner.

Om morgenen er børnene inde i børnehaven, hvor de leger, tegner, får læst historie eller hjælper med at smøre brødet som vi spiser efter sangleg.

Vi laver sangleg kl.9.30 ude på gårdspladsen. Alle børn og voksne deltager, og vi synger nogle af årstidens sange og laver bevægelser der passer til.

Bagefter spiser vi brød, så vi har noget at stå formiddagen igennem med. Derefter er der aktiviteter, enten fælles eller i grupper.

De pædagogiske aktiviteter finder sted i skoven eller hjemme i børnehaven. Vi laver forskellige ting alt efter årstiden. Men som udgangspunkt bruger vi skoven.

Frokosten spiser vi kl. ca. 11.30. Børnene har madpakker med hjemmefra, som så vidt mulig er tur egnet.

Efter frokost er der eventyr for alle børn, som enten er et rim/remse eventyr med dukker, eller et folkeeventyr. Nogle gange er børnene med som skuespillere, eller hjælper med at føre dukkerne og spille på klokkespillet.

Vi spiser eftermiddags frugt/brød kl. 14.30.

Om eftermiddagen er alle børn og voksne sammen i børnehaven.

IMG_0815