Om Skovlyset

Vores pædagogiske traditioner og aktiviteter tager udgangspunkt i sangleg, eventyrfortælling og årstidsfester. Disse aktiviteter er tilbagevendende i dagligdagen og i løbet af året, og er med til at give børnene en fornemmelse for årstiderne og deres vekslen, samt skærpe opmærksomheden på naturen som vi er omgivet af og bruger i dagligdagen. Elementerne har vi hentet fra Rudolf Steiner pædagogikken.

Da vi er beliggende i, og bruger skov og natur omkring os, har vi altid en fornemmelse og blik for de skiftende årstider. Man bliver i stand til at opfatte de små nuancer i lys, luft og plantevæksternes cyklus. Det er en gave som vi værdsætter og påskønner.

Derfor ligger det som en naturlig forlængelse at markere de skiftende årstider. Det gør vi ved at lave aktiviteter som f.eks. at kærne smør og male mel om efteråret til høstfest, el. male æg om foråret til påske.

De daglige aktiviteter er sangleg og eventyrfortælling, som vi laver om morgenen og om eftermiddagen. Derudover er vi ude i skov og natur i formiddagstimerne el. laver kreative pædagogiske aktiviteter som maling og rytmik i grupper hjemme i børnehaven.

 Vi bruger den generelle udviklingspsykologi som et redskab i betragtningen af barnets udvikling, og evt. behov for hjælp men er samtidig opmærksom på at hvert enkelt barn har sin egen kerne og potentiale som skal udvikles. Vi er varsomme med at sætte barnet i bås og konkludere ud fra det der lige springer i øjnene, men betragte barnet fra flere synsvinkler før vi afstikker en handlingskurs og rådgiver forældrene.

 Forældre samarbejdet er af stor betydning for os, da det kun er ved dette vi kan hjælpe det enkelte barn og børnegruppen. Vi er 4 grupper med 6-7 børn i hver. Hver enkelt voksen er særlig ansvarlig for 1 gruppe, i forhold til at hjælpe børn når de starter i børnehaven, og at sørge for en god overlevering ved skolestart. Derudover holder vi møde hver 2. måned sammen med børnegruppens forældre (6-7 stk.), hvor én fra personalet deltager. Mødet holdes på skift hos forældrene, hvor vi fortæller om det enkelte barns trivsel samtidig med at barnets forældre selv kommer med en vurdering af hvordan barnet har det lige nu. De andre forældre kan give deres besyv med, i form af egne erfaringer som kan komme andre til hjælp. Dermed skabes der et forum til udveksling af tanker og erfaringer.

Om samarbejdet mellem forældre og børnehaven:

Udgangspunktet er altid barnet og dets trivsel. Vi ser os selv som samarbejdspartnere med forældrene, i ønsket om, og motiveret for at tilgodese og understøtte ”det hele menneske” i barnet og dets udvikling.

Med det mål for øje, er fundamentet for alle de voksne omkring barnet, forældre og medarbejdergruppen i børnehaven, at bruge den ”gode” tone i samtalen. Desuden ”familiegrupperne” med de jævnlige møder ml. forældre og ansatte hjemme hos forældrene.  Vi har en forventning om at forældrene deltager i møderne til gavn for fællesskabet og som netværk for de andre forældre.

Om mødetider:

Da vi er en skovbørnehave, og ofte er på tur om formiddagen, skal børnene være afleveret senest 9.30

Vi har sangleg kl.9.30, og vil helst ikke forstyrres når vi er i gang, da det kan virke forstyrrende på gruppens fokus.

Kl. 10 går vi af sted og er færdige med vores aktiviteter kl. 13.30. I det tidsrum henstiller vi til at I ikke kommer dumpende. Vores ture ud af huset har ikke altid en fast destination, så derfor kan I ikke vide hvor vi er henne. For at undgå at gøre det besværligt for jer selv med at rende hele skoven rundt, opfordrer vi jer til at efterleve de angivne mødetider.

Om kost og sundhed:

Vi bruger så vidt muligt økologiske og biodynamiske produkter, og opfordrer forældrene til ved fødselsdage, at bruge honning og tørret frugt som sødemiddel i bagværk. Desuden vil vi gerne undgå slik og farvestoffer, da det påvirker børnene og deres blodsukker.

IMG_0236

En tanke om "Om Skovlyset"

Skriv et svar