Skolestart

I barnets sidste år i børnehaven arbejder vi mere direkte med forskellige skoleforberedende aktiviteter. Vi har 1-2 gange om ugen Troldegruppe (som er de ældste børn i børnehaven), her laves bl.a. små opgaver og her tales om forskellige emner (børnene øver sig i at lytte, tage imod beskeder, videre fortælle o.lign.)

At blive klar til skolestart er en proces der starter længe før vi starter med Troldegruppen, og alle de kompetencer vi arbejder med gennem barnets tid her i Skovlyset er med til at gøre barnet klar til skolelivet; at tage sit tøj af og på, bære sin taske, sætte sin madkasse på plads når man kommer om morgen, hjælpe sin kammerater, lytte, fortælle, lege og begå sig socialt.

Når I i januar/februar ved hvilken skole jeres barn skal starte på, vil vi i løbet af månederne op til SFO start besøge de forskellige SFO’er. Besøgene planlægges i samarbejde med Fredensborgs øvrige børnehave og SFO’er.

Vi slutter barnets tid af med en særlig til fx zoologisk have og overnatning i børnehaven eller i skoven. Her vil 2 -3 personaler deltager og overnatte i sammen med børnene.