Værdier og grundlag

Børnehaven skal være et sted for børn der giver dem mulighed for fysisk udfoldelse og oplevelser af de forskellige årstider.

Hele barnet med krop og sjæl skal tilgodeses og udvikles i børnehave årene.

Da børnehaven er beliggende i en tidligere skovløber bolig, er det en naturlig forlængelse at skabe et hjemligt miljø for børnene. Det betyder at vi som voksne udfører pædagogisk arbejde, men også gør ting for at ”huset” kan fungere. Det kan f.eks. være at pudse vinduer, bage brød til børnene, vasker køleskab af, bygger soveplads til vores børnehavekat, tænde op i stalden i vinterperioden, ordner vasketøj m.m. kort sagt alt som man selv ville gøre hvis man havde et hjem med 28 børn. Det virker ægte og har en naturlig funktion og relevans. Det er i høj grad læring for børnene.

Det er vigtigt og naturligt for mennesket at indgå i relationer, og det er et område vi lægger vægt på at arbejde med, bl.a. ved at hjælpe det enkelte barn i dets adfærd i leg og andre aktiviteter, så der opstår et harmonisk og lærerigt forløb som barnet kan relatere til som en erfaring.

Igennem den voksnes støtte, opmuntring og vejledning i samspillet med de andre børn, forsøger vi at frembringe den gode vilje til gavn for fællesskabet.

Udover at bruge skoven, nærmiljøet og nogle gange Hillerød og Helsingør som udgangspunkt for de pædagogiske aktiviteter, består dagligdagen også af sangleg, eventyr og årstidsfester som er elementer der er taget fra Rudolf Steiner pædagogikken. Vi kobler denne pædagogik sammen med andre faglige og pædagogiske metoder når der er brug for det.  Det kan f.eks. være brug af IPADS, forskellige former for emnearbejde m.m.

I dagligdagen forsøger vi at skabe struktur og genkendelighed, så barnet oplever ro i de ydre rammer og omgivelser. På den måde frigøres der energi til at forholde sig til sig selv og de behov man måtte have, alt efter hvor man befinder sig udviklingsmæssigt. Dette er selvfølgeligt et indre arbejde hos det enkelte barn, men det er vores erfaring og holdning, at dér må man starte for at kunne blive et selvstændigt individ.

 IMG_0807